Oedeemtherapie > Wondzorg

Wondjes genezen snel bij een gezonde huid die goed doorbloed is en daardoor voldoende zuurstof en voeding heeft. Soms is er sprake van een verminderde doorbloeding door bijvoorbeeld oedeem, spataderen, diabetes en/of andere problemen en kunnen wondjes niet voldoende genezen. Als gevolg dat er complexe chronische wonden kunnen ontstaan die kwetsbaar zijn voor infecties of zelfs afsterving. Voorbeelden zijn; een open been bij chronische veneuze insufficiëntie door spataderen, doorlig wonden of een diabetische voet.

Behandeling
Wondzorg is een complexe bezigheid en vraagt daarom om een deskundige aanpak. De huidtherapeut beschikt over de juiste kennis en technieken om complexe chronische wonden te behandelen. Helaas wordt er nog te vaak niet passende zorg geleverd aan patiënten met deze wonden. Afhankelijk van de soort wond en in welk stadia deze verkeerd wordt er gekeken naar het juiste wondmateriaal en compressietherapie om de doorbloeding te verbeteren waardoor de wond kan genezen. Dit laatste wordt nog vaak vergeten in de behandeling van wonden.

Resultaat
Door het verbeteren van de doorbloeding, zal de huid weer zuurstof en voeding krijgen en is de wond in staat om te genezen. Doordat de huidtherapeut beschikt over de juiste kennis en technieken weet ze precies wat de beste behandeling is en kan hier goed op inschakelen. Voor minder mobiele mensen komen we aan huis.

Verwijzing en vergoeding
Behandeling van open wonden is een specialisme van de huidtherapeut. Meestal vraagt de zorgverzekeraar om een verwijzing voor de therapie. In de polis van uw zorgverzekering kunt u lezen, of u recht hebt op een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling(en).