Klachtenregeling

Heeft u een klacht?
Dat vinden wij vervelend om te horen. Jonckheid gaat serieus met uw klacht om. Neem contact met ons op. U kunt ons bellen, wij hopen dat we er samen met u, uitkomen. U kunt uw klacht ook per email of per post naar ons toezenden.

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Jonckheid staat ingeschreven in de wet Wkkgz. Daarnaast is Jonckheid verbonden met de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en het Kwaliteitsregister Paramedici.