Klachtenregeling

Heeft u een klacht?
Dat vinden wij vervelend om te horen. Jonckheid gaat serieus met uw klacht om. Neem contact met ons op. U kunt ons bellen, wij hopen dat we er samen met u, uitkomen. U kunt uw klacht ook per email of per post naar ons toezenden.

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Jonckheid staat ingeschreven in de wet Wkkgz. Daarnaast is Jonckheid verbonden met de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Geachte Cliënten,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Wij gaan onze zorg weer op een veilige en verantwoorde wijze opschalen. Onze praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’ en met gebruik van het algemeen hygiëneprotocol voor paramedici.

We starten eerst met de behandeling van patiënten met toename van de ernst van de klacht als deze langer uitgesteld wordt.
Voorafgaand aan elk consult stellen wij u de volgende vragen:

Kunt u 1 of meerdere vragen met JA beantwoorden? Neem dan eerst contact met ons op voordat u naar de praktijk komt.

Vragen?
0318 – 240 321
info@jonckheid.nl

Met vriendelijke groet,

Team Jonckheid